Lopende projecten

GDPR - AVG

Is uw organisatie, vzw, bvba,... klaar voor de bescherming van de persoonsgegevens?

Viking genootschap Turnhout

Een vereniging van vikings die geboeid zijn door mythologie en Noordse oudheidkunde.

Subsidies

Zit je met vragen rond subsidies en premies?

Administratieve hulp nodig?

Wij snellen u ter hulp in uw administratieve rompslomp.

Marconsult bv

en vele meer... .

Avondmarkt Turnhout

Iedere woensdagavond aan de Nieuwe Kaai te Turnhout is er een gezellige markt..